Nejčastější dotazy

Na co se nás ptáte nejčastěji?

Náš milenecký azyl si rezervujete jednoduše prostřednictvím automatického rezervačního systému. 

Platební kartou přímo v rezervačním systému.

Klíče naleznete v uzamykatelné krabičce na kód. Po zaplacení, 12 hodin před začátkem rezervace, vám zašleme instrukce jak krabičku otevřít.

Naše milenecké azyly najdete na různých místech Prahy. Jejich nabídku navíc stále rozšiřujeme. Aktuálně můžete využít tyto azyly.

Praha 2


Praha 8

Parkování bohužel nenabízíme, ale rádi poradíme 🙂

Ano, můžete! Stačí nám napsat, co budete potřebovat.

Jelikož je pro nás v Michalových azylech diskrétnost na 1. místě, věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. Náš provozovatel Secret Place One s.r.o., IČ 19384092 vystupuje jako správce osobních údajů, k čemuž jej opravňuje buď plnění smlouvy (abychom věděli, kam vám máme poslat instrukce) nebo na základě oprávněného zájmu (například chování na našem webu).

Jaké údaje zpracováváme?

 • Identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení (nebo přezdívka), e-mail, a telefon)
 • Údaje o vaší rezervaci
 • Informace o chování na webu a nastavení vašeho prohlížeče

Kdy osobní údaje získáváme a co nás k tomu opravňuje?

Když přijdete k nám na web

Pokud přijdete na náš web, spustí se měření Google Analytics. Pro měření se používá soubor cookie, který obsahuje časovou značku vytvoření a náhodně vygenerované číslo. Měření Google Analytics je nastaveno tak, aby nezpracovávalo žádné osobní údaje, používaná IP adresa je anonymizována. Zpracování údajů probíhá na základě oprávněného zájmu.

Zpracovatel: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany osobních údajů.

Náš web využívá placenou reklamu pomocí služby Google Ads. Pro nastavení a vyhodnocení efektivity reklamy se v rámci platformy využívá cookies prvních stran, obsahující náhodně generovaná čísla či řetězce znaků. Platforma dále ukládá IP adresu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče a datum a čas požadavků. Toto počítání považujeme za náš oprávněný zájem.

Zpracovatel: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany osobních údajů.

Náš web využívá placenou reklamu pomocí služby Sklik. Pro nastavení a vyhodnocení efektivity reklamy se v rámci platformy využívá cookies prvních stran, obsahující náhodně generovaná čísla či řetězce znaků. Platforma dále ukládá IP adresu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče a datum a čas požadavků. Toto počítání považujeme za náš oprávněný zájem.

Zpracovatel: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Česká republika, IČO 26168685; podmínky ochrany osobních údajů.

Náš web využívá placenou reklamu na sociální síti Facebook. Pro nastavení a vyhodnocení efektivity reklamy se v rámci platformy využívá cookies prvních a třetích stran, obsahující náhodně generovaná čísla či řetězce znaků. Platforma dále ukládá IP adresu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče a datum a čas požadavků. Toto počítání považujeme za náš oprávněný zájem.

Zpracovatel: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany osobních údajů.

Když vytvoříte rezervaci

Pokud si u nás vytvoříte rezervaci, Váš e-mail nebo telefonní číslo používáme zásadně k posílání instrukcí a informací k rezervaci. Po měsíci jsou údaje vymazané.

Jaká jsou Vaše práva?

Právo na přístup

Máte právo vědět, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, kde je vezmeme, jakou dobu je uchováváme a kdo nám je pomáhá zpracovávat. Toto podrobně popisujeme výše, viz Kdy osobní údaje získáváme a co nás k tomu opravňuje? Pokud chcete vědět podrobnosti, napište nám na michalovyazyly@gmail.com.

Právo na opravu

Pokud zpracováváme vaše údaje, které nyní již neplatí, napište nám na michalovyazyly@gmail.com, rádi je opravíme. 

Právo na výmaz

Vaše údaje můžeme smazat, pokud:

 • zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který odvoláte,
 • vznesete proti zpracování námitku, která je oprávněná,
 • údaje dále nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je získali,
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů není v souladu s platnými právními předpisy.

Upozorňujeme, že na základě uplatnění tohoto práva nemusíme smazat všechny osobní údaje, ale jen ty, kterých se toto právo dotýká.

Pokud chcete uplatnit právo na výmaz, napište nám na michalovyazyly@gmail.com.

Právo na omezení zpracování

Pokud chcete pozastavit zpracování vašich osobních údajů, můžete tak učinit, pokud:

 • ověřujeme správnost vašich osobních údajů,
 • vaše osobní údaje již máme, nicméně důvod zpracování již pominul, vy však chcete, abychom údaje dále zpracovávali (například pro usnadnění další rezervace),
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů není v souladu s platnými právními předpisy,
 • vznesete námitku proti zpracovávání osobních údajů. Po dobu zkoumání oprávněnosti námitky máme povinnost zpracování omezit.

Pokud chcete právo na omezení zpracování uplatnit, napište nám na michalovyazyly@gmail.com.

Právo na přenositelnost

Máte právo od nás získat všechny vaše osobní údaje v běžně používaném strojově čitelném formátu. Pokud chcete uplatnit právo na přenositelnost, napište nám na michalovyazyly@gmail.com.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Některé údaje můžeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu. Proti takovému zpracování můžete podat námitku. Tuto námitku přezkoumáme. Pokud nebudeme mít závažné důvody pro další zpracování, pak dále osobní údaje zpracovávat nebudeme.

Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů není v souladu s platnou legislativou, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu pro osobních údajů.